Olimpiade Concursuri
Liceu Scoala Profesionala
Directori Consiliul de administratie Hotărâri C.A Tematica C.P Acte normative Documente manageriale Comisii de lucru Orar Organigrama Grafic de practică Procedura operațională P.A.S
Istoric
Proiecte si Programe Proiectul ROSE Proiecte Europene

Acte normative

• Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VlII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2020 - Click pentru detalii

• Ordin privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a în anul școlar 2019-2020 - Click pentru detalii

• Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării - Click pentru detalii

• Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României - Click pentru detalii

• Ordin de modificare și completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VUI-a în anul școlar 2019-2020 - Click pentru detalii

• Ordin privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020 - Click pentru detalii

• Examenul de Bacalaureat Național, 2020 - Programe pentru susținerea probelor scrise - Click pentru detalii

• Programe pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a - Anul școlar 2019-2020 - Click pentru detalii

• ORDIN - privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 -> Click pentru detalii

• Sesizari nereguli examene nationale 2018 -> Click pentru detalii

• Acte normative cu caracter general și specific ->Click pentru detalii

Noutăți