Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 


Istoric

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Suceava

În centrul satului Dorna Candrenilor se află clădirea şcolii (Grup Şcolar Agricol începând din anul 1990), care, datorită proporţiilor şi frumuseţii sale, poate fi considerată unicul exemplar de acest fel din Ţara de Sus.

Lângă şcoală se află clădirea internatului şi a atelierelor şcolare, ce au fost construite în perioada 1975 – 1994.

În prezent Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor funcţionează ca o unitate şcolară reprezentativă pentru zona de munte, asigurând educaţie de calitate pentru toate nivelurile de învăţământ, conform misiunii asumate:

Suntem reuniţi într-un parteneriat – elevi, profesori, părinţi, agenţi economici, organizaţii profesionale, comunitate – pentru a forma absolvenţi competenţi, autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere şi să devină cetăţeni europeni activi.

2012 - Începând cu anul 2012, titulatura şcolii este transformată din “Grup Şcolar Agricol” în “Liceu Tehnologic”.
1991 - În perioada 1991 – 2014, calificările şi domeniile de pregătire profesională suportă modificări succesive, conform reformelor succesive din educaţie, astfel încât de pe băncile şcolii au ieşit spre piaţa muncii şi spre învăţământul superior absolvenţi de liceu, de şcoală profesională şi de şcoală de arte şi meserii.
1990 - În iunie 1990, şcoala a primit statutul de Grup Şcolar Agricol. În septembrie 1990, în colaborare cu Comisia Naţională a Zonei de Munte, Direcţia Generală pentru Agricultură şi Şcoala de Echitaţie Jura din Franţa s-a înfiinţat prima Şcoala Postliceală de Ghizi Montani Ecveştri din ţară . În perioada 1991 – 1997 a funcţionat Şcoala Postliceală de Tehnician în Agroturism Montan, fiind prima şcoala de acest tip din ţară.
1984 - Începand cu anul şcolar 1984 – 1985, la Şcoala Dorna Candrenilor s-au înfiinţat treapta I şi a II-a de liceu, curs seral.
1970 - La 1 septembrie 1970 este preluată de la Consiliul Popular Dorna Candrenilor clădirea de lângă şcoală, amenajându-se internatul şcolar şi grădiniţa de copii. Începand cu anul şcolar 1970 – 1971 ia fiinţă clasa a IX-a, iar în 1975 se pun bazele fermei didactice, care funcţionează şi în prezent.
1937 - Clădirea actualei şcoli a fost construită între anii 1937 – 1939. Şcoala a fost inaugurată la 1 mai 1940, an în care a fost şi electrificată, clădirea dispunând de 17 săli de clasă înzestrate cu mobilierul necesar.
1914 - În 1914 şcoala dispune de un atelier de industrie casnică condus de Eugenia Ioneţ, unde lucrau permanent 50 de fete. Acest atelier executa comenzi pentru Franţa şi America. Mai târziu, prin strădania Eugeniei Ioneţ, au mai luat fiinţă două ateliere, unul de ţesătorie şi unul de cusături naţionale. La izbucnirea primului război mondial, şcoala a fost închisă şi transformată în spital militar, aici fiind cantonat şi un corp de armată.
1912 - Împreună cu învăţătorii din Poiana Stampei ia fiinţă, în octombrie 1912, un “Cerc cultural învăţătoresc” al cărui scop era ridicarea pregătirii profesionale a învăţătorilor. La dispoziţia acestui cerc s-au pus reviste pedagogice şi literare din Bucovina şi România şi câteva reviste germane din Viena care circulau de la şcoală la şcoală. Pentru dezvoltarea la elevi a unor deprinderi practice, în anul şcolar 1912 – 1913 în şcoală se introduce stoleria. În aceste ateliere se executau obiecte necesare gospodăriilor ţăraneşti şi material pentru şcoală. În anul 1912 Samuil Ioneţ a pus bazele unei biblioteci ce conţinea cărţi din toate domeniile ştiinţei în limba română şi în limba germană. De asemenea, în fiecare clasă era o bibliotecă cu cărţi pentru copii.
1891 - În anul 1891 şcoala este frecventată de 96 elevi. În anii 1907 – 1908 şcoala este încadrată cu 6 cadre didactice, numărul copiilor înscrişi fiind de 169 români, 67 germani, un rutean şi un polon.
1871 - Ea a rămas în tradiţie cu denumirea de «Şcoala Trivialae» şi a funcţionat până în 1871 într-o casă particulară. Construirea noului local de şcoală s-a realizat în perioada 1871 – 1872. La inaugurarea edificiului, în prezenţa unei asistenţe numeroase, învăţătorul Gh. Popovici a ţinut să evidenţieze rolul şcolii în educarea tinerei generaţii. Documentul nu menţionează cine a fost constructorul ci numai comitetul care s-a preocupat de construirea şcolii.
1869 - La 10 iulie 1869 a trecut sub conducerea Consiliului şcolar al ţării.
1852 - Începuturile învăţământului pe teritoriul comunei Dorna Candrenilor sunt semnalate în documente în anul 1852, 10 octombrie, când s-a emis prima dispoziţie pentru organizarea şcolii rurale. La începuturi, şcoala se afla sub conducerea Consistoriului Ortodox al Bucovinei.
1832 - Cel care s-a preocupat de dezvoltarea învăţământului în această localitate a fost învăţătorul Gh. Popovici, care era şi cantor la biserica din sat, născut în anul 1832 într-o familie de români în satul Soloneţul de Jos din Bucovina.